Nowenna w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego

Dzień 1 (sobota, 16 marca)

„Postępujcie nadal mężnie, ale z tą odwagą chrześcijańską, która idzie w parze  z roztropnością i z tą mądrością, która umie bystro patrzeć i przewidywać”.

(Pius XII, Encyklika o Świętym Andrzeju Boboli)

Intencja:
Módlmy się o odnowienie wiary każdego z nas, by prowadziła do umocnienia ducha naszego narodu.

Dzień 2 (niedziela,17 marca)

„Modlimy się o nadzieję na lepsze jutro, o pojednanie narodu w duchu miłości…     Zło dobrem zwyciężaj.”

(bł. ks. Jerzy Popiełuszko)

Intencja:
Módlmy się o pojednanie narodowe, mądrość dla rządzących i solidarność społeczną.

Dzień 3 (poniedziałek, 18 marca)

„Warunkiem pokoju w sumieniu, pokoju w rodzinie, pokoju w Ojczyźnie

i świecie jest sprawiedliwość oparta na miłości.”

(bł. ks. Jerzy Popiełuszko)

Intencja:
Módlmy się o zachowanie pokoju i bezpieczną przyszłość dla Polski.

Dzień 4 (wtorek,19 marca)

„Miłość i Prawdę można ukrzyżować, ale nie można zabić.”

(bł. ks. Jerzy Popiełuszko)

Intencja:
Módlmy się o odczytanie prawdziwej roli mężczyzny i kobiety w małżeństwie oraz trwałość rodzin.

Dzień 5 (środa,20 marca)

„Wiara niech będzie przepasaniem bioder waszych; niech ona głoszona będzie po całym świecie, niech dla was i dla wszystkich będzie tym zwycięstwem, które zwycięża świat.”

(Pius XII, Encyklika o Świętym Andrzeju Boboli)                                                        

Intencja:
Módlmy się o siłę i odwagę dla młodych w odkrywaniu wiary i życiowego powołania.

Dzień 6 (czwartek, 21 marca)

„Dzisiaj potrzeba nam odważnego upominania się dla Narodu o prawo do Boga,    do miłości, do wolności sumień, do kultury i dziedzictwa rodzimego. Nie można tworzyć dziejów bez dziejów”.     

(bł. ks. Jerzy Popiełuszko)

Intencja:
Módlmy się o światło dla nas jako Narodu, byśmy kierowali się zawsze dobrem Ojczyzny.

Dzień 7 (piątek, 22 marca)

„Postawmy prawdę na pierwszym miejscu, jeśli nie chcemy, by nasze sumienie porosło pleśnią.”                                                             

 (bł. ks. Jerzy Popiełuszko)

Intencja:
Módlmy się o prawdę i odpowiedzialność za słowo w przestrzeni medialnej, także w mediach społecznościowych.

Dzień 8 (sobota, 23 marca)

„Módlmy się, abyśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy.

(bł. ks. Jerzy Popiełuszko)

Intencja:
Módlmy się o szacunek i język dialogu w przestrzeni publicznej..

Dzień 9 (niedziela, 24 marca)

„Zadaniem Kościoła jest nie tylko teoretyczne głoszenie świętości życia, prawa do życia nienarodzonych, lecz także praktyczna obrona tego prawa. Istnieje pilna potrzeba podejmowania konkretnych inicjatyw mających na celu udzielanie pomocy samotnym matkom, dziewczętom w ciąży, które wahają się, czy urodzić dziecko.”

(bł. ks. Jerzy Popiełuszko)

Intencja:
Módlmy się o pełną ochronę prawną życia dzieci nienarodzonych.

 

Jak się modlić

Znak krzyża…, Odczytanie intencji na dany dzień… Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Modlitwa za Ojczyznę (Księdza Piotra Skargi)

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przyniosła Imieniu Twemu,
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.