Historia

Parafię erygował biskup Stanisław Nowak 1.10.1988 r., wydzielając jej teren z parafii w Białej i oddając w administrację salezjanom. Część mieszkańców myślała o powołaniu w Czarnym Lesie oddzielnego ośrodka katechetyczno-duszpasterskiego już wcześniej. 10.11.1983 r. powstał nawet pod patronem proboszcza macierzystej parafii ks. Zdzisława Gorczewskiego, salezjanina, komitet budowy. Ze względu na brak jednomyślności wśród miejscowej ludności, co do budowy tu własnej świątyni oraz trudności z uzyskaniem od władz państwowych pozwolenia na postawienie kościoła, podjęto starania o możliwość wzniesienia tzw. domu katechetycznego, na który łatwiej można było otrzymać aprobatę. Projekt obiektu sakralno-duszpastersko-mieszkalnego przygotował arch. T. Krzypkowski. 1.06.1986 r. kamień węgielny, pochodzący z Fatimy, w ściany budowli wmurował biskup S. Nowak. Pierwsza pasterka w nowym kościele została odprawiona 25.12.1987 r. i odtąd dojeżdżali tu już systematycznie sprawować nabożeństwa, aż do czasu powołania samodzielnego duszpasterstwa, księża salezjanie z parafii w Białej. Poświęcenia budowli dokonał arcybiskup S. Nowak 5.04.1999 r. Sakralny charakter otoczeniu nadaje m.in. wystawiona w ostatniej dekadzie grota Matki Bożej Różańcowej.