Ogłoszenia duszpasterskie

DWUNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA

21  czerwca 2020 roku

1.      Wczoraj 20 czerwca w kalendarzu liturgicznym przypadało wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi, w naszej wspólnocie parafialnej, której patronuje Serce Niepokalane dzisiaj zewnętrzna Uroczystość Odpustowa. Podczas Sumy Odpustowej o godz. 11.30 polecamy Panu Bogu przez Serce Niepokalane Maryi całą wspólnotę parafialną, wszystkich rodziców, dzieci  i młodzież, chorych i starszych; na krótko przed wyborami prezydenckimi modlimy się o łaskę odpowiedzialności dla wszystkich Polaków za Dar naszej Ojczyzny, jaki został złożony w nasze ręce. My ten wielki Dar złóżmy dzisiaj w wielkim zaufaniu w Niepokalane Serce Maryi.
Podczas Sumy Odpustowej zostanie poświęcony nasz sztandar parafialny Niepokalanego Serca Maryi Salezjańskiej Parafii Czarny Las, który został wykonany przez siostry karmelitanki z klasztoru w Częstochowie. Wdzięczni Panu Bogu dobro, jakiego doświadczyliśmy od tej wspólnoty zakonnej sióstr karmelitanek, wypraszajmy dla nich: nowe, święte i liczne powołania zakonne i wszelkich potrzebnych łask.

2.      Trwa czerwiec – miesiąc szczególnego nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział w nabożeństwach wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy, wszelkie zniewagi i braki w wierze nasze i bliźnich. Pamiętajmy, że Serce Jezusowe jest jedynym źródłem zdolnym rozgrzać serca ludzi w miłości do Boga i bliźniego.

3.      We wtorek, 23 czerwca, obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmiemy wszystkich ojców naszej wspólnoty parafialnej, by godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o własne rodziny. W tym dniu zapraszam wszystkich ojców ze swoimi najbliższymi na Mszę Świętą wieczorną.

4.      W środę, 24 czerwca przypada w Kościele Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. Msze Święte w tym dniu rano o godz. 9.00 i wieczorem o 18.00. W tym dniu swoją (trzecią) rocznicę święceń biskupich obchodzi Jego Ekscelencja, ksiądz Biskup Andrzej Przybylski. Otoczmy naszą modlitwą posługę naszego Pasterza, proszą o zdrowie, o siły i szczególne działanie Ducha Świętego w Jego służbie Kościołowi Częstochowskiemu.

5.      Zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. Przypominam dzieciom, młodzieży i rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, by było dobrze zakończone, powinno być ofiarowane Panu Bogu. W piątek, 26 czerwca podczas Mszy Świętej o godz. 16.00 podziękujemy Bogu za wszystkie otrzymane łaski w ciągu tego czasu pracy i nauki oraz poprosimy o bezpieczne i szczęśliwe wakacje.

ks. Andrzej Iglicki – proboszcz parafii