Misje Święte

MISJE ŚWIĘTE

19-26 CZERWCA 2022

P R O G R A M

 

NIEDZIELA 19 CZERWCA DZIEŃ EUCHARYSTII

            8.00  MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ   

            9.30  MSZA ŚWIĘTA Z BIERZMOWANIEM

         11.00  MSZA ŚWIETA DZIECI ROCZNICOWE

         18.00  MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ

 

PONIEDZIAŁEK 20 CZERWCA DZIEŃ DZIECI

              8.00 NAUKA UCZNIÓW SZKOLNYCH KLASY: IV-VIII

              9.00 NAUKA UCZNIÓW SZKOLNYCH KLASY I-III

         10.00  MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ

         18.00  MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ

 

WTOREK 21 CZERWCA DZIEŃ MŁODZIEŻY

            8.00  NAUKA UCZNIÓW SZKOLNYCH KLASY: IV-VIII

              9.00 NAUKA UCZNIÓW SZKOLNYCH KLASY I-III

         10.00  MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ

         18.00  MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ DLA MŁOZIEŻY

 

ŚRODA 22 CZERWCA DZIEŃ NIEWIAST

              9.00 MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ DLA UCZNIÓW SZKOLNYCH

         10.00  MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ DLA NIEWIAST

         18.00  MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ DLA NIEWIAST

 

CZWARTEK 23 CZERWCA DZIEŃ MĘŻCZYZN

         10.00  MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ DLA MĘŻCZYZN

         18.00  MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ DLA MĘŻCZYZN

 

PIĄTEK 24 CZERWCA DZIEŃ CHORYCH I STARSZYCH

         12.00  MSZA ŚWIĘTA Z UDZIALEM CHORYCH I STARSZYCH

         18.00  MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ

 

SOBOTA 25 CZERWCA DZIEŃ WSPÓLNOTY ŻYWEGO RÓŻAŃCA        

            9.00 – 10.00 SAKRAMENT POJEDNANIA

         10.00 MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ

         17.00 – 18.00 SAKRAMENT POJEDNANIA

         18.00  MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ

 

NIEDZIELA 19 CZERWCA DZIEŃ EUCHARYSTII – DZIEŃ ODPUSTU

            8.00  MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ

         11.30    MSZA ŚWIETA ODPUSTOWA