Poświęcenie pokarmów

W Wielką Sobotę jest zwyczaj poświęcenia pokarmów. Wierni wtedy śpieszą do kościoła z pięknie przybranymi koszykami, pełnymi pokarmów, które następnego dnia znajdą się na świątecznym stole. Zwyczaj ten znany był na Zachodzie już w VIII wieku. Gdy w wielu krajach dawno już zaginął, w Polsce nadal jest bardzo powszechny.

Formuła poświęcenia pokarmów

Kapłan:          w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Lud:                Amen.

Kapłan:          Łaska i pokój od Boga, naszego Ojca, który przez śmierć

i zmartwychwstanie swojego Syna pojednał świat ze sobą i napełnił nas

radością, niech będzie z wami wszystkimi.

Lud:                i z duchem twoim.

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów   i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby wraz z nimi spożyć posiłek.

Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoja obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Chlebie Żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz Zycie światu, pobłogosław + ten chleb          i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.

Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław + to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy,kto0re będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego       i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

Ojcze, nasze Życie i Zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka + znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Lista pokarmów do święconki

Pamiętaj, posiłek z tych pokarmów kończy obchód Wielkiego Postu i wnosi do domu radość Wielkanocy. Dlatego jest on tradycyjnie spożywany w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, po przyjściu z kościoła.

Chleb – tradycyjnie okrągły bochenek z naznaczonym krzyżem symbolizuje Chrystusa – Chleb Życia przychodzący z nieba, przez łamanie którego przedłuża się Zgromadzenie Eucharystyczne w domu.

Baranek Paschalny – wyrabiany przez domowych artystów, często z masła z oczami z pieprzu lub też wypieczony z ciasta z biało-czerwoną flagą symbolizuje ostateczne zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią i grzechem.

Wędliny i wyroby mięsne – symbolizują Paschalną Ofiarę Nowego Przymierza.

Pisanki – symbolizują pusty grób Chrystusa, a jajka wielkanocne radość i chwałę zmartwychwstania, symbol życia, nadziei i wiary w życie przyszłe.

Chrzan i ocet – gorzkie zioła spożywane w czasie Paschy znalazły wypełnienie w bolesnej męce Chrystusa, a picie kwaśnego wina w Jego konaniu na krzyżu. Słodycze są jedzone tradycyjnie tylko po skosztowaniu chrzanu jako wspomnienie Chrystusowej męki, która otworzyła drzwi do niekończącej się radości.

Wino – Psalmy głoszą właściwe użycie wina, które rozwesela serca. Dla ochrzczonych wino wskazuje na pełnię radości w Zgromadzeniu Eucharystycznym.

Sól – „Wy jesteście solą ziemi.” Wiara, nadzieja i miłość dają naśladowcom Chrystusa zapal i sens codziennego życia. Sól symbolizuje również zachowanie wszystkiego co dobre.

Babka, placki i słodycze – wielkanocne słodycze wskazują na słodycz Królestwa Niebieskiego. Lukrowane, drożdżowe ciasto pomaga nam spróbować i zobaczyć, jak Dobry jest Pan.

Palmy – gałązki wierzbowe są w Polsce nazywane palmami. Ich paczki są pierwszymi zwiastunami wiosny, która niesie ciepłe promienie słonecznego światła. W jednej z polskich pieśni wielkanocnych śpiewamy o Chrystusie Zmartwychwstałym – „jako śliczny kwiat zakwita.”

Nowalijki – świeża pietruszka, barwinek, mirta, bukszpan, symbolizują nowe życie wiecznej wiosny, uzyskanej dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa.

 

Drugi koszyk

Rodziny dzielą dar ich wielkanocnego stołu z potrzebującymi i bezdomnymi prosząc ich o modlitwę. Nie zapomnij przynieść koszyk wielkanocnych cukierków dla bezdomnych dzieci wraz z koszykiem świątecznych pokarmów dla ubogich.